+90 (212) 252 61 71 | turssa@turssa.org

EN | TR

MultiPurpose

Başkanın Mesajı2012 yılı ile birlikte, şahsımın Yönetim Kurulu Başkanlığında; Başkan Yardımcısı Abdülvahit Şimşek, Genel Sekreter Osman Bilgin, Sayman İbrahim Mete ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Doğan Kayalı’dan oluşan, yeni yönetim dönemi ve yöneticileriyle , TURSSA derneğimiz çalışmalarına vira demiştir.

Türkiye’nin stratejik coğrafi konumu dolayısıyla uluslararası denizcilikte yoğun trafiğe sahip bir ülke olması, altı çizilmesi gereken bir gerçek. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının, Karadeniz’e giriş için tek yol olması sebebiyle Türkiye, hem bölge ülkeleri için hem de bölgeyle ticari bağlantıları olan ülkeler için yadsınamayacak bir öneme sahiptir. İlk çağlardan beri deniz ticaretinin en aktif noktalarından biri olan Ege, Karadeniz ve Anadolu kıyıları günümüzde de bu stratejik konumuyla denizcilik dünyasının ilgi odağı durumundadır.

İnsanlık tarihi kadar eski bir sektör olan Denizcilik, ihtiyaçlar doğrultusunda yan endüstrilerin oluşmasıyla, zamanla bu birimlerin gelişerek nasyonal boyuttan global boyuta sıçramalarına olanak sağlamıştır. Denizciliğe bağlı olarak gelişen, ancak önemi ve mahiyeti geçen yüzyıla kadar tam olarak bilinip anlaşılamayan tedarik hizmeti, uluslararası hukuk göz önünde bulundurulacak olursa, gerçekten özel düzenlemeler ve ilgi isteyen bir endüstridir. Tedarikçilik hizmeti denizcilikle paralel bir gelişme göstermekle birlikte uluslararası arenada ISSA, Türkiye’de TURSSA gibi derneklerle de kendi önemini vurgulamaktadır.

Yeni yönetim dönemindeki en temel amacımız, sektörü yaşanılan prosedür sıkıntılarından arındırmak, pazarı genişletmek ve ihracatın artmasına katkıda bulunmaktır. Türkiye’nin AB müktesebatı uyum çalışmaları kapsamında sektörümüzü ilgilendiren alanlarda aktif rol almakta, önemle üzerinde duracağımız başka bir husustur. 01.01.2010 tarihinden bu yana gözlemci üye sıfatıyla bulunduğumuz OCEAN’ın çalışma gruplarında aktif rol almak suretiyle, görüşmeleri sürdürülen veterinerlik, gümrük ve KDV gibi konuları yakından takip etmek ve katkı sağlamak da amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Tedarik sektöründeki birlikteliğimizi dinamik ve yeni projelerle devam ettirmek dileğiyle…


Yorgo Saris
Yönetim Kurulu Başkanı

Go to top of page